PT Vinduer fremstiller kvalitets vinduer og døre efter snedkermesterens gamle principper samtidig med at produktionen foregår med den mest moderne teknologi.

PT Vinduer A/S yder hele 10 års garanti på vinduer og døre.

Garantien på produkter fra PT Vinduer A/S dækker:

 • Produktionsfejl på elementer, glas og overfladebehandling - indenfor garantiperioden.
 • Transportskader som meddeles PT Vinduer A/S senest 5 dage efter levering.

Garantien på produkter fra PT Vinduer A/S dækker ikke:

 • Fejlmontage, herunder:
  • Elementer, som ikke er monteret i vater og lod, samt hvor diagonalmål ikke er ens.
  • Elementer, som ikke er monteret som anvist i brugervejledning for træ eller træ/alu, under montering og fastgørelse.
  • Elementer, som kun er monteret med skum.
 • Almindelig service som : smøring, mindre afhøvlinger, samt justering af beslagdele.
 • Sliddele som : hængsler, låse, lukketøj, tætningslister m.v., der skal udskiftes på grund af slid.
 • Dug på indvendig side af ruder, som ikke skyldes fejl ved glas, men kan kan henføres til manglende ventilation.
 • Dug på udvendige side af ruder, som vil forekomme ved energiruder, dette er kun et tegn på, at ruden virker.
 • Flækkede ruder : revnede ruder vil almindeligvis være et forsikringsspørgsmål.

Frist for at indgive reklamation:

 • Transportskader og ridser i glas skal indgives umiddelbart efter levering. Send venligst billeder med.
 • Snavs og fremmedlegemer mellem glassene meddeles inden et år efter levering. Send venligst billeder med.
 • Øvrige fejl meddeles inden 5 år efter levering, for ordrer leveret inden 1/9-2013 og 10 år for ordrer leveret efter 1/9-2013.
 • Fejl og mangler i forbindelse med levering skal meddeles inden 5 dage.

Vedligeholdelse og aflevering:

 • Tætningslister og beslagdele skal rengøres for byggesnavs.
 • Oplukkelige rammer skal justeres for korrekt frigang.
 • Hængsler og lukkebeslag skal justeres til korrekt friktion og bevægelighed.
 • Bevægelige dele (ikke friktionsdele) skal smøres med egnet smøremiddel.
 • Montageskader på overfladebehandling skal udbedres inden aflevering.
 • Overfladebehandling skal vedligeholdes løbende, alt efter miljøforhold. Ved afskalning og revner, skal disse straks udbedres. Overfladerne skal i øvrigt vedligeholdes efter behov, og inden forvitring er påbegyndt.
 • Der kan forekomme små harpiksudtræk på elementerne. Når harpiksdråberne har siddet på overfladen så de krystalliseret, kan de fjernes med en let afbørstning, og eventuelt ved brug af rensebensin.

Vigtigt:

 • Sammenhold altid godkendt ordrebekræftelse med det leverede. Der kan kun være tale om fejllevering såfremt der er uoverensstemmelse mellem det leverede og ordrebekræftelse.
 • Når vi modtager reklamationskema, vil du få en bekræftelse. Vores reklamationer varetages fortrinsvist af eksternt firma, uafhængig af os.
 • Skulle reklamationen, der indsendes være uberettiget, forbeholder PT Vinduer A/S sig ret til at fakturere for dette. 

Bemærk

 • Der er øget risiko for kondens ved lav u-værdi.
 • Bortskaffelse af produkter efter endt levetid skal ske efter gældende lokale regler på genbrugsplads.